Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

24 Listopada 2017
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wynajem lokalu na potrzeby głównej siedziby.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny oferty oraz sposobu jej przygotowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (link poniżej).

O wynikach postępowania zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji ze strony zamawiającego jest Pan Piotr Krygiel, tel. 22 694  68 74

Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2017 r. o godz. 16:00