Zaproszenie do udziału w seminarium pt. System zlecania zadań publicznych w Polsce. Problemy i propozycje zmian.

04 Grudnia 2017
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego zaprasza do udziału w seminarium pt. System zlecania zadań publicznych w Polsce. Problemy i propozycje zmian. Seminarium odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w godzinach 13.30 – 16:00.

W dyskusji panelowej wezmą udział:

•             prof. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski

•             prof. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

•             Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich i Sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

•             Jerzy Boczoń, Prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Wydarzenie to planowane jest jako początek szerszej debaty na temat potrzeby zmian rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w systemie zlecania zadań publicznych jaki powstał na bazie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obok wystąpień i dyskusji zaproszonych panelistów bardzo istotnym elementem otwarcia publicznej debaty w tych sprawach będzie możliwość wyrażenie swych doświadczeń i przemyśleń przez jak najszerzej reprezentowane grono przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowców, dlatego liczymy na udział reprezentantów wszystkich stron współpracujących w systemie zlecania zadań publicznych.

Materiałem wyjściowym do dyskusji będą propozycje sformułowane jako wyniki prac grupy roboczej ds. zlecania zadań publicznych zespołu eksperckiego ds. podstaw prawnych społeczeństwa obywatelskiego przy Pełnomocniku Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Materiał ten zaprezentuje przedstawiciel wspomnianej grupy roboczej Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni.

Seminarium odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w godzinach 13.30 – 16:00. Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie na adres Pawel.Filip [at] kprm.gov.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2017 roku. Zachęcamy też do przekazania zaproszenia na seminarium potencjalnie zainteresowanym. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej organizacji oraz adresu mailowego do korespondencji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje termin jego przesłania.

Program seminarium do pobrania poniżej.