Rada Działalności Pożytku Publicznego kończy swoją kadencję

27 Września 2018
W dniach 21 – 22 września 2018 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji odbyła swoje ostatnie posiedzenie plenarne.

Głównym tematem posiedzenia były projekty rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W czasie posiedzenia współprzewodniczący Rady reprezentujący stronę rządową i samorządową - Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego złożył podziękowanie wszystkim członkom Rady oraz przekazał im w imieniu Przewodniczącego Komitetu pamiątkowe dyplomy. Podziękowania dla Pełnomocnika Rządu oraz Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM (odpowiedzialnemu za obsługę i organizowanie prac Rady) przekazał także współprzewodniczący Rady ze strony pozarządowej Krzysztof Balon.