Oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w związku z incydentami podczas Marszu Niepodległości

22 Listopada 2017
Oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym jakie miały miejsce podczas Marszu Niepodległości

W związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, które miały miejsce w dniu 11 listopada 2017 r. podczas Marszu Niepodległości, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec takich i podobnych zachowań, a także wobec języka nacechowanego nienawiścią jaki się z tym wiąże. Mowa nienawiści jest bowiem jedną z najdotkliwszych i społecznie niebezpiecznych form dyskryminacji. Takie zachowania są niezgodne z prawem i muszą być ścigane.

W związku z tym wystąpiłem do Prokuratora Krajowego i Komendanta Głównego Policji o informacje na temat podjętych w tym zakresie działań.