Skład Zespołu III

Reforma systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Rafał Adamczewski - Stowarzyszenie Sudenci dla Rzeczpospolitej
 • Jan Bazyl - Grupa Zagranica
 • Ks. Marian Bocho, Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Piotra Skargi
 • Ewelina Bury - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Filip Gołębiewski - Fundacja Court Watch
 • Ilona Gosiewska - Stowarzyszenie Odra Niemen
 • Karol Gutsze - LGD Bory Tucholskie
 • Arkadiusz Jachimowicz - SPLOT
 • Wojciech Jachimowicz - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
 • Przemysław Jaśkiewicz - Fundacja Niepodległości
 • Ryszard Kamiński - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Alina Kozińska-Bałdyga - Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Sebastian Musioł - Pracownia Innowacji Społecznych
 • Michał Pelczarski
 • Anna Maria Rożek - Fundacja Lex Nostra
 • Kamil Rybikowski - Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej
 • Izabela Szeląg - Fundacja Instytut Aurea Libertas
 • Krzysztof Witko
 • Przemysław Żydok - Fundacja Aktywizacja