III edycja konkursu JESTEM SZEFOWĄ!

W dniu 15 maja 2012 r. rusza III edycja konkursu „Jestem szefową” – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
Na prace konkursowe czekamy do 2 lipca br. (liczy się data stempla pocztowego)!
 
Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 12 września br.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 
Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Do udziału w konkursie zapraszamy uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.
Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy? Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatek konkursu jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Istotnym elementem konkursu w tej edycji jest objęcie 20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.
Dotychczas zorganizowane zostały dwie edycje konkursu – w 2010r. oraz 2011r. Na ubiegłoroczną II edycję konkursu napłynęło blisko 270 prac z całej Polski, prawie o połowę więcej niż w roku 2010. Rosnąca popularność inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wzmacniania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.
 
W gronie instytucji i firm – partnerów konkursu znaleźli się dotychczas: Urząd m. st. Warszawy, Europejska Unia Kobiet, Fundacja Orange, Fundacja Gwiazdy Dzieciom, Grupa Aviva, Microsoft Polska, Procter & Gamble Polska, TVN, a także posłanki i posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska i Adam Szejnfeld. W tegorocznej Kapitule III-ej edycji konkursu zasiądą dodatkowo m.in. Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy
i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuta Hübner, prof. Lena Kolarska – Bobińska, Piotr Borys, Małgorzata Handzlik, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska, Joanna Skrzydlewska, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Bogusław Sonik, dr Jan Olbrycht, Tadeusz Zwiefka, także Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej, dr Ewa Wolniewicz - Warska Przewodnicząca Komitetu „Kobiety i Nowe Technologie” Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Przedstawiciel/ka Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Przedstawicielka Kongresu Kobiet, Laurent Picheral Prezes Zarządu Orbis S.A. i Agnieszka Bilińska Prezeska Vital Voices Chapter Poland.
           
Mamy nadzieję, że konkurs zachęci uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzmacniania swoich zdolności kierowniczych oraz zaopatrzy w narzędzia, które umożliwią im w przyszłości pełnienie funkcji przywódczych w życiu politycznym i gospodarczym Polski.
 Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!
Konkurs „Jestem szefową” koordynują:
 
Małgorzata Perkowska, tel. 22 694 73 75, e-mail: malgorzata.perkowska [at] kprm.gov.pl
Beata Wesołek, tel. +48 22 694 74 67, e-mail: beata.wesolek [at] kprm.gov.pl