Podziel się uwagami na temat projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowni Państwo

Za pomocą formularza możecie Państwo podzielić się z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego swoimi przemyśleniami, uwagami i sugestiami na temat projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Prosimy o możliwie zwięzłe wypowiedzi.

Uwagi można również przysyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.