Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podpisana przez Prezydenta RP

13 Października 2017
Prezydent Andrzej Duda w dniu 12 października 2017 roku podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prezydent Andrzej Duda w dniu 12 października 2017 roku podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 roku  o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nastepnie 13 października 2017 roku ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z zawartym w niej zapisem wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.