Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjęta przez Senat RP

28 Września 2017
Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego bez poprawek.

Ustawa po uchwaleniu na 47 posiedzeniu Sejmu w dniu 15 września 2017 roku. została przekazana do Senatu w dniu 18 września 2017 roku. Następnie została skierowana przez Marszałka Senatu do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Posiedzenia tych Komisji odbywały się w dniach 20 i 21 września 2017 roku. Obie Komisje wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na 47 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji w dniu 28 września 2017 roku przyjęto bez poprawek ustawę z dnia 15 września 2017 roku  o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.