Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w sprawie incydentu dotyczącego warszawskiego lokalu „Życie jest Fajne”

11 Lipca 2017
Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego wyrażam stanowczą dezaprobatę dla wszelkich ataków na siedziby lub miejsca prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na rzecz grup społecznych narażonych na wykluczenie lub dyskryminację.

Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich dniach w stosunku do Klubokawiarni „Życie jest piękne”, prowadzonej w Warszawie od półtora roku przez Fundację Ergo Sum. To jedno z niewielu miejsc, gdzie dorosłe osoby z autyzmem mogą znaleźć pracę dostosowaną do swoich możliwości.

Nieakceptowalne są wszelkie zachowania o charakterze przemocowym lub dyskryminacyjnym wymierzone przeciwko organizacjom pozarządowym, których działania niejednokrotnie mają bardzo pozytywny wpływ na kształtowanie postaw społecznych opartych na wartościach i szacunku dla drugiego człowieka.

Wspieram jednocześnie wszelkiego rodzaju działania organizacji na rzecz tych osób narażonych na wykluczenie i/lub dyskryminację, które zapewniają im ochronę ich praw, a także poczucie wartości i przydatności w społeczeństwie.

W związku z incydentem zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o udzielenie informacji dotyczących działań podjętych w ww. sprawie.

 

Adam Lipiński

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego