Spotkanie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Adama Lipińskiego w sprawie kobiet na stanowiskach decyzyjnych w biznesie

30 Maja 2017
W dniu 30 maja 2017 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielkami Fundacji Liderki Biznesu oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego.

W trakcie spotkania omówiono wyniki raportów przygotowanych przez Fundację Liderki Biznesu w latach 2015 i 2016 dotyczących kobiet we władzach spółek giełdowych w Polsce oraz sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na sytuację gospodarczą kraju i rozwój rynku. Podczas dyskusji podkreślano zalety jakie przynosi różnorodność składów gremiów decyzyjnych tj. rad nadzorczych i zarządów, również ich wpływ na wyniki w biznesie. Podkreślono również potrzebę wzmacniania kobiet w dążeniu do awansu zawodowego, umacniania ich pozycji na rynku pracy jako liderek i ekspertek w swoich dziedzinach m.in. poprzez upowszechnianie dobrych praktyk oraz upowszechniania informacji o regulacjach umożliwiających połączenie funkcji rodzicielskich z obowiązkami pracowniczymi, co przyczyni się do ułatwienia powrotu do czynnego życia zawodowego po urlopach związanych z opieką nad dzieckiem.

Wskazano również na potrzebę przeprowadzania działań świadomościowych i zachęcających uczennice szkół średnich do wyboru kierunków technicznych, programów mentoringowych dla kobiet oraz przygotowania kampanii społecznej w omawianym obszarze.