Spotkanie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z przedstawicielkami organizacji kobiecych

13 Czerwca 2017
W dniu 6 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Ministra Adama Lipińskiego z przedstawicielkami organizacji kobiecych zainicjowane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

W spotkaniu udział wzięły: Pani Joanna Banasiuk, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Pani Małgorzata Owczarska, Konfederacja Kobiet RP, Pani Sylwia Zborowska, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Pani Małgorzata Ewa Dawidziuk, Fundacja Twórczych Kobiet.

W takcie spotkania omówiono problemy kobiet dotyczące łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz sprawy związane z opieką nad dziećmi do lat 3. Dyskutowano na temat wpływu opieki najbliższych osób na wczesnym etapie życia dziecka i jej odziaływania na właściwy jego rozwój we wczesnym dzieciństwie i dorosłości.

Podczas spotkania ustalono, że obecne na spotkaniu organizacje przedstawią propozycje rozwiązań i zmian w przedmiotowym zakresie.