Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z przedstawicielami Ligi Muzułmańskiej w Polsce.

27 luty 2018
26 lutego 2018 r. Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami Ligi Muzułmańskiej w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział Abdul Jabbar Koubaisy, Dyrektor Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie; Youssef Chadid, Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP; Nedal Abu Tabaq, Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP; Edyta Chadid, Przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego Ligii Muzułmańskiej w RP; Paweł Dudek, Członek Rady Naczelnej Ligii Muzułmańskiej w RP oraz Ahmad Alattal, Przewodniczący Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. Było to pierwsze spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz przedstawicieli Ligi Muzułmańskiej poświęcone sytuacji polskich muzułmanów. Przedstawiciele Ligi Muzułmańskiej podziękowali Pełnomocnikowi za interwencję w sprawie ataku na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Goście nakreślili również główne problemy związane z obrazem wyznawców Islamu w mediach. Przedstawiciele Ligi Muzułmańskiej zaapelowali o współpracę z polskim rządem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Minister Adam Lipiński zdecydowanie potępił jakiekolwiek ataki na muzułmanów i podkreślił swoją gotowość do działania w takich przypadkach. Obiecał również monitorować sytuację z pomocą przedstawicieli Ligi Muzułmańskiej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zaproponował cykliczne spotkania albo powołanie zespołu, który miałby koordynować współpracę.