Spotkanie na temat sytuacji rumuńskich Romów mieszkających na nielegalnym osiedlu we Wrocławiu

06 Sierpnia 2015
3 sierpnia br. prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania zorganizowała, na polecenie Premier Ewy Kopacz, spotkanie na temat sytuacji rumuńskich Romów mieszkających na nielegalnym osiedlu we Wrocławiu.

Wzięli w nim udział przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych kluczowych w tej sprawie, przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Romów, ekspertów, NGOs oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych (Amnesty International, ODIHR-OBWE, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji). Celem spotkania będzie wymiana informacji i zaplanowanie działań niezbędnych dla poprawy sytuacji mieszkańców wrocławskiego osiedla.