Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, został skierowany do Sejmu.

07 Lipca 2017
Projekt dotyczy powołania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako organu właściwego w sprawach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, który zastąpi dotychczasowe działania w tym zakresie ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. Projekt ustawy otrzymała nr druku sejmowego: 1713 i został skierowany do pierwszego czytania w dniu 14 lipca 2017 r.