Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego skierował do konsultacji projekty pierwszych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktów legislacyjnych

20 Czerwca 2018
W ostatnich dniach Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego skierował do konsultacji dwa projekty programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jeden projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedmiotowe projekty programu oraz dokumenty z nimi związane dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM.