Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjęty przez Radę Ministrów

07 Lipca 2017
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

W trybie obiegowym zostały uzgodnione wszystkie zgłoszone uwagi i po akceptacji wprowadzonych zmian w dniu 29 czerwca projekt ustawy został przyjęty ostatecznie przez Radę Ministrów. W przyjętej wersji powstająca instytucja otrzymała nazwę Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Narodowy Instytut Wolności ma wdrażać politykę państwa służącą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, konkurencyjności i przejrzystości. Będzie także odpowiedzialny za dystrybucję środków przeznaczanych na działalność organizacji obywatelskich w ramach innych programów rządowych. Zapewni  on efektywne wydawanie środków publicznych przeznaczonych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umożliwi rozwój już funkcjonujących organizacji oraz zapewni wsparcie oddolnym inicjatywom obywatelskim.

Zgodnie z projektem ustawy, Narodowy Instytut Wolności ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te programy – po konsultacjach z organizacjami obywatelskimi – Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach. Narodowy Instytut Wolności ma realizować programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego samodzielnie (np. Program Rozwoju Wolontariatu) lub w otwartym konkursie ofert zlecając realizację tych zadań organizacjom obywatelskim.