Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

11 Kwietnia 2017
11 kwietnia 2017 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz dr Sylwią Spurek, Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania.

Głównym tematem spotkania było określenie obszarów możliwej współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podczas spotkania poruszono m.in. problemy związane z atakami o podłożu rasistowskim na cudzoziemców oraz przypadkami występującej w przestrzeni publicznej mowy nienawiści. W centrum zainteresowana Rzecznika Praw Obywatelskich była kwestia kontynuacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, a także możliwości nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w celu zapewnienia ochrony osobom dyskryminowanym z powodu niepełnosprawności. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że Krajowy Program Działań na Recz Równego Traktowania będzie kontynuowany a obecnie trwają konsultacje nad zagadnieniami do nowej edycji Programu. Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował chęć współpracy w konsultacjach nowej edycji Programu.

W trakcie spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył także kwestie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz wzmocnienia przez Polskę na forum międzynarodowym dyskusji na temat konieczności opracowania i przyjęcia Konwencji o Prawach Osób Starszych.