MEDIA RÓWNYCH SZANS - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

15 Października 2012
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania informuje, że termin naboru prac do Konkursu dla organizacji pozarządowych "Media Równych Szans" został wydłużony do 9 listopada 2012 r. (do godz. 16:00).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
a) Opracowania (rozumiane jako ekspertyzy, analizy, raporty, badania itp.), dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności. 
b) Podręczniki trenerskie i materiały szkoleniowe, znajdujące zastosowanie w uwrażliwianiu przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problematykę stereotypów i dyskryminacji. 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe poprzez zgłoszenie swojego opracowania w jednej z dwóch powyższych kategorii w terminie do 9 listopada 2012 r. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wchodzą następujące ekspertki i eksperci:
   Agnieszka Graff – doktor nauk społecznych, feministyczna publicystyka i pisarka
   Mariusz Kurc – redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT „Replika”
   Piotr Pacewicz – publicysta „Gazety Wyborczej”, podejmujący tematykę praw człowieka
   Aleksandra Różalska – adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ
   Marek Sołtys – prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza    
 
Nagrodą dla zwycięzców obu kategorii Konkursu jest wydanie opracowania przez Organizatora Konkursu w formie książkowej. Organizator Konkursu zapewni opracowanie graficzne, druk w 1000 egzemplarzy oraz nieodpłatną dystrybucje publikacji wśród mediów, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat prawidłowego zgłaszania opracowań do Konkursu dostępne są w Regulaminie.

 

Dodatkowe pytania na temat konkursu można kierować na adres:
 mediarownychszans [at] kprm.gov.pl
 
Projekt „MEDIA RÓWNYCH SZANS” jest współpfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013)