Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 (projekt)

20 luty 2013
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zaprasza do konsultacji projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.
Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).
 
Uwagi do projektu dokumentu prosimy zgłaszać także w wersji  elektronicznej na adresy:
beata.wesolek [at] kprm.gov.pl

oraz
iwona.banaczkowska-luszcz [at] kprm.gov.pl

.
 
Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 marca 2013 roku.
 
Ponadto informujemy, że elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest również na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.