Konferencja OBWE „Human Dimension Implementation Meeting” Warszawa 2017

18 Września 2017
Konferencja OBWE „Human Dimension Implementation Meeting” Warszawa 2017

11 września 2017 r.  w Warszawie rozpoczęła się konferencja przeglądowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na temat praw człowieka. Spotkanie to jest organizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z siedzibą w Warszawie. Celem konferencji jest przegląd międzynarodowych zobowiązań OBWE w ramach respektowania fundamentalnych praw i wolności człowieka. Podczas sesji roboczej w dniu 12 września, poświęconej wolności zgromadzeń i stowarzyszeń oraz roli społeczeństwa obywatelskiego na polu ochrony praw człowieka,  dr Agnieszka Rymsza reprezentująca Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego przedstawiła koncepcję Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jako przykład dobrej praktyki i modelowego rozwiązania w ramach rządowego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Treść wystąpienia w załączonym pliku.