8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

06 Kwietnia 2018
Międzynarodowy Dzień Romów jest świętem narodu i kultury romskiej. Obchodzony jest od 1990 roku, w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Zainaugurował on działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union), która w 1990 roku zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Ustalono też flagę i hymn romski.

Romowie są w Polsce oficjalnie uznaną mniejszością etniczną. Państwo polskie od 2001 roku realizuje programy integracji społecznej Romów. Kolejno były to: rządowy Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2004, a następnie rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013. Obecnie realizowany jest Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wciąż jednak, pomimo poprawy sytuacji w wielu obszarach i rosnącej aktywności zawodowej i społecznej samych Romów, wielu z nich żyje w niezwykle trudnych warunkach i spotyka się z brakiem akceptacji społecznej – sytuacja ta wiąże się z koniecznością kontynuacji systemowego wsparcia ze strony instytucji publicznych i przeciwstawiania się stereotypowemu postrzeganiu Romów.