61. Sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet

15 Marca 2017
13 marca 2017 roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozpoczęła się 61. Sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet. Polskiej delegacji przewodniczy Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w KPRM, Zastępca Szefa KPRM.

Tegoroczna sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet (CSW) poświęcona jest ekonomicznemu wzmocnieniu kobiet w zmieniającym się świecie pracy. Sesja zakończy się przyjęciem konkluzji dotyczących tej właśnie problematyki.

Minister Paweł Szrot weźmie udział w debacie generalnej w czasie sesji, w ministerialnym okrągłym stole na temat luki płacowej oraz w sesji przeglądowej na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych w kontekście równouprawnienia płci. Minister Szrot spotka się też ze swoimi odpowiednikami z innych państw i odwiedzi Instytut Piłsudskiego.

****

Komisja do spraw Statusu Kobiet jest ciałem subsydiarnym Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (UN Economic and Social Council - ECOSOC) i zajmuje się problematyką równości płci i promowaniem praw kobiet.

Obecnie Komisja liczy 45 państw wybieranych na 4 lata przez ECOSOC według klucza geograficznego: Afryka – 13 członków, Azja – 11 członków, Ameryka Łacińska – 9 członków, Europa Wschodnia – 4 członków, Europa Zachodnia i inne kraje – 8 członków. Polska, nie będąc obecnie członkiem Komisji, posiada status obserwatora.

Więcej informacji nt. Komisji do spraw Statusu Kobiet: http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017