2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

02 Października 2017
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r.

Data 2 października została wybrana ze względu na rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w swej rezolucji wzywa wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkie zainteresowane osoby do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza powszechne obowiązywanie zasady niestosowania przemocy oraz pragnienie zapewnienia kultury pokoju, tolerancji, zrozumienia i niestosowania przemocy.